Algemene voorwaarden & Privacy

Taarten, Sweets & Bruidswerk

De taarten / sweets / bruidsbloemen worden alleen op bestelling gemaakt. Er zijn geen taarten / sweets/ bloemen uit voorraad leverbaar. De taarten zijn standaard voorzien van 2 lagen vulling. De cupcakes kunnen naar wens wel of niet gevuld worden.
Alle taarten / sweets worden binnen Helmond bezorgd vanaf € 7,50,- aan bezorgkosten . Buiten Helmond zal er € 0,45 per gereden km in rekening worden gebracht.

De bestellingen vinden voornamelijk via de webshop plaats en als uitzondering social media bedrijf pagina’s plaats. Betaling dient vooraf de levering binnen gestelde termijn voldaan te worden, via ideal, creditcard of paypal.

Miruna’s Cakes & Flowers Deco is een eenmanszaak. In geval van een calamiteit kan het gebeuren dat een bestelling geannuleerd wordt.
Indien door onvoorziene omstandigheden Miruna’s Cakes & Flowers Deco niet in staat is de bestelling te verzorgen, heeft u recht op volledige restitutie.

Tot uiterlijk 14 dagen voor de leveringsdatum wordt de betaling bij annulering van de bestelling volledig geretourneerd. (m.u.v. bruidstaarten) Wanneer u de bestelling binnen 7 dagen voor de afgesproken leveringsdatum annuleert dan zal, in verband met de gemaakte voorbereidingskosten, 50% van het bedrag worden geretourneerd. Wanneer u de bestelling binnen 4 dagen voorafgaand aan de leveringsdatum annuleert, is er geen recht meer op restitutie.

Bij bruidstaarten & bruidswerk gelden speciale annuleringsvoorwaarden. Annulering/of wijziging binnen 2 maanden voor de bruiloft wordt er 25% van het totaal bedrag in rekening gebracht. Annulering./of wijziging binnen 1 maand 50% annuleringskosten. Annulering binnen 10 dagen is er geen restitutie mogelijk. Betaalwijze bruidstaarten/ bruidswerk:  1 maand voor leveringsdatum dient volledig bedrag voldaan te zijn. Achteraf betaling is niet mogelijk.

Miruna’s Cakes & Flowers Deco is niet aansprakelijk voor enige schade, letselschade (b.v. als gevolg van allergieën) en schade aan goederen.
Miruna’s Cakes & Flowers Deco, in de persoon van Miruna Gouverneur, is alleen verantwoordelijk voor schade die door Miruna’s Cakes & Flowers Deco is veroorzaakt, voor zover er sprake is van bewuste roekeloosheid van Miruna’s Cakes & Flowers Deco. Miruna’s Cakes & Flowers Deco is niet aansprakelijk voor schade door anderen aangebracht.
Aan een ontwerp kunnen geen rechten worden ontleend. Miruna’s Cakes & Flowers Deco spant zich in om het ontwerp zoveel mogelijk te benaderen. Afwijking van het ontwerp geeft geen recht op restitutie of het niet nakomen van de afname verplichting.

Kruisbesmetting/ Allergieën:

Miruna's Cakes & Flowers Deco , onthoud zich van de aansprakelijkheidstelling voor kruisbesmetting/ sporen van.

Als u een product bij ons heeft gekocht bent u zelf verantwoordelijk voor de kruisbesmetting/ sporen van. Geeft uw allergie van tevoren goed aan.

Nalatigheid:

Wanneer de betaling (ongeacht het bedrag) vooraf of bij levering niet voldaan is, heeft Miruna’s Cakes & Flowers Deco het recht vordering over te dragen aan een incassobureau. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht. Miruna’s Cakes & Flowers Deco werkt met herinneringen/ aanmaningen.

De prijzen zoals vermeld op de site en in de webshop zijn geldig tot en met 31 december 2024 en zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van wijzigingen en / of fouten.

Bij klachten over uw bestelling/ diensten, graag binnen 24 uur na afname melden via de mail of contactformulier.

Workshops

Workshops vinden voornamelijk plaats bij u op locatie. Miruna’s Cakes & Flowers Deco beschikt beperkt over eigen workshopruimte.
Als de workshop op locatie gegeven wordt, dan worden er buiten Helmond reis- en benzinekosten in rekening gebracht (€ 0,45 per km).
De genoemde prijzen zijn inclusief BTW, alle ingrediënten en gebruik van materialen. Na aanmelding wordt een plek voor de gewenste workshop gereserveerd.
Aanmelden voor een workshop kunt u doen via het contactformulier of via een mail naar info@eenlekkeretaart.nl ,Vermeld daarbij de volgende informatie: om welk soort workshop het gaat,welke datum de voorkeur heeft en locatie.
Aanmeldingen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst.
Uiterlijk 2 werkdagen na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met de betalingsgegevens en overige informatie.
Uiterlijk 7 dagen na de bevestigingsmail dient het volledige cursusgeld voor de workshop te zijn voldaan, met vermelding van uw naam en workshopdatum. Dan is de deelname definitief.
In overleg kan het bedrag na afloop van de workshop ook contant voldaan worden.
Mocht er 6 dagen na de bevestigingsmail nog geen betaling zijn bijgeschreven dan vervalt uw reservering.
Tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de workshop wordt de betaling bij annulering volledig geretourneerd. Wanneer u zich afmeldt binnen 4 dagen voor de afgesproken workshopdatum dan zal, in verband met de gemaakte voorbereidingskosten, 50% van het betaalde bedrag worden geretourneerd. Wanneer u zich binnen 2 dagen voorafgaand aan de workshop afmeldt, is er geen recht meer op restitutie. In overleg mag u voor vervanging zorgen.
Miruna’s Cakes & Flowers Deco is een eenmanszaak. In geval van een calamiteit kan het gebeuren dat een workshop geannuleerd wordt.
Indien door onvoorziene omstandigheden Miruna’s Cakes & Flowers Deco niet in staat is de workshop te verzorgen, heeft u recht op volledige restitutie of zal in overleg een nieuwe datum voor de workshop worden vastgesteld.
Voor alle workshops geldt dat ze alleen doorgaan bij voldoende belangstelling (minimaal 3 deelnemers).
Als het minimum aantal deelnemers per workshop niet bereikt wordt, behoudt Miruna’s Cakes & Flowers Deco zich het recht voor een workshop te annuleren.
Voor groepen op afspraak geldt een grootte van minimaal 3 en maximaal 8 personen. (meer personen in overleg mogelijk)
Deelname aan de workshops vindt plaats op eigen risico. Miruna’s Cakes & Flowers Deco is niet aansprakelijk voor enige schade, letselschade (b.v. als gevolg van allergieën) en schade aan goederen.
Miruna’s Cakes & Flowers Deco, in de persoon van Miruna Gouverneur, is alleen verantwoordelijk voor schade die door Miruna’s Cakes & Flowers Deco is veroorzaakt, voor zover er sprake is van bewuste roekeloosheid van Miruna’s Cakes & Flowers Deco. Miruna’s Cakes & Flowers Deco is niet aansprakelijk voor schade door anderen aangebracht tijdens de workshop.
De prijzen zoals vermeld op de site zijn geldig tot en met 31 december 2024 en zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van wijzigingen en / of fouten.

Miruna’s Cakes & Flowers Deco is een officieel bedrijf met BTW nummer: NL207766939B01.

***

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Miruna’s Cakes & Flowers Deco, gevestigd te Helmond aan de Peelhof 101, 5709BS. De website van Miruna’s Cakes & Flowers Deco: www.eenlekkeretaart.nl

Ingangsdatum privacy statement: 1-7-2011

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld het contactformulier die u gebruikt op onze website.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootste mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Miruna’s Cakes & Flowers Deco is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welke doel en op welke manier. Wij zijn verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doel doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doel & grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens.  Bij het opmaken van uw factuur zullen wij deze gebruiken. De bovenstaande gegevens worden na 1 jaar verwijderd.

Versie bijgewerkt: 1-7-2023